WERKWIJZE

Doel- en oplossingsgericht

WERKWIJZE

Aanmelding

Je kunt je aanmelden via de mail. Ik ben bereikbaar via het contact formulier op deze website.

In de mail geef je aan wat je graag wilt. Wil je mij graag eerst via een kennismakingsgesprek leren kennen, heb je vragen of wil je een coaching starten en een afspraak maken voor een intakegesprek? Dan bel ik je terug om deze afspraak te maken. Ik mail je het intakeformulier door zodat je 2 dagen voor het gesprek, door beide ouders ondertekend, dit formulier retour kunt sturen. Vermeld in je mail duidelijk je naam, naam en leeftijd van het kind en het telefoonnummer waarop ik je kan bereiken.

Intakegesprek

Als je een coaching wilt starten, ontvang je per mail een intake formulier met vragen over je kind. Voordat het intake gesprek plaatsvindt is dit formulier, door beide ouders ondertekend, teruggestuurd. Tijdens het intake gesprek, bij voorkeur met beide ouders, zullen we dit formulier bespreken en maken we de hulpvraag helder. Je kind mag hierbij aanwezig zijn.

gelukkig-kindCoachingstraject

Tijdens de coaching ga ik uit van waar het kind problemen mee ervaart. Wat is zijn of haar hulpvraag? Deze kan afwijken van de hulpvraag die je als ouder had. In dat geval zal ik eerst met de hulpvraag van je kind aan het werk gaan. Dit wordt uiteraard in overleg besproken. Ik coach doelgericht en oplossingsgericht.

De coaching vindt plaats op de locatie die we vooraf hebben besproken. Dit zou, in overleg met school, op school kunnen, buiten in park, duin of bos, of bij mij thuis. De eerste keer zal binnen zijn.

Ik werk ongeveer 45 min. alleen met je kind. Daarna kom je erbij en kan je kind vertellen wat we hebben gedaan. Als ik oefeningen voor thuis mee geef, dan zal ik deze ook op dit moment met je bespreken.

Aangezien ik na elke sessie met je nabespreek, plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien je een evaluatie zonder je kind wilt, kunnen we dit plannen als je kind jonger is dan 16 jaar.

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

In de begeleiding vind ik het heel belangrijk wat je kind wil. Wat is de situatie nu, waar loopt je kind tegenaan en wat wil hij bereiken? Ik laat je kind op creatieve, actieve en speelse manier ontdekken welke mogelijkheden hij allemaal in zich heeft. Dit sluit aan bij zijn eigen kwaliteiten en talenten.  Hierdoor ontdekt je kind welke vaardigheden hijzelf  heeft om te gebruiken bij zijn problemen, waardoor zijn zelfvertrouwen groeit. Ook geef ik vaardigheden coachend aan, waarbij je kind manieren leert zien, die mogelijk kunnen helpen bij het oplossen van zijn problemen.